Studentská sekce
Heslo:

Angličtina pro děti (skupinky 5 - 6/7)

Aktuálně nabízíme kurzy pro každý ročník ZŠ od 1. do 9. 

Skupiny pro středoškoláky

 

  Nabízíme výuku kvalitními a zkušenými lektory v malých skupinkách (5 - 6/7). Lekce jsou obohaceny výukovým a autentickým materiálem (pomůcky, anglické dětské knížky, časopisy, nahrávky, hry), kterým se škola vybavila během lektorčina dlouhodobého pobytu v Anglii. Důraz je kladen na zvládnutí základních jazykových struktur a výslovnosti. Výuka probíhá zábavnou formou, do výuky zařazujeme velké množství říkanek a písniček, které napomáhají k fixaci jazyka. V hodinách jsou využívány multimedia a interaktivní tabule. V průběhu roku jsou pořádána doprovodná pravidelná tématická odpoledne (English days).
Zde je možné stáhnout připravenou příhlášku.


Blue class (Modrá třída) předškoláci 5-6 let: lekce (45 min.)

  Program je zaměřen na rozvoj základních komunikativních dovedností s důrazem na řečové a poslechové, slovní zásobu, nácvik správné výslovnosti. Výuka je opřena o množství pomůcek a aktivit, říkadel a písniček, které zapojují do učení všechny smysly.

Yellow class (Žlutá třída) 1.- 2. třída: lekce (60 min.)

  Cílem kurzu je připravit a usnadnit dítěti nástup do povinné výuky angličtiny ve školách, rozvíjet komunikační schopnosti, zejména výslovnost a mluvní dovednosti. V hodinách využíváme multimedia, zařazujeme pomůcky, říkanky, písničky a hry.

Red class (Červená třída) 3. třída: lekce (60 min.)

  Kurz je zaměřen na fixování správných gramatických a výslovnostních struktur. Podporuje rozvíjení schopnosti rozlišování psané a mluvené formy jazyka. Nadále obsahuje množství cvičení, která podporují mluvení v cizím jazyce. V hodinách využíváme multimedia, zařazujeme pomůcky, písničky a hry.

Orange class (Oranžová třída) 4. třída: lekce (60 min.)

  Kurz vychází z obsahu výuky angličtiny na příslušném ročníku ZŠ, prohlubuje pochopení a procvičení základních struktur s využitím dalších aktivit rozvíjejících jazykové schopnosti žáka (písně, hry, zařazení dětských anglických knížek, poslech, multimedia).

Green class (Zelená třída) 5. třída: lekce (60min.)

  Kurz vychází z obsahu výuky angličtiny na příslušném ročníku ZŠ, prohlubuje pochopení a procvičení dovedností v jazyce s využitím dalších aktivit (hry, písně, doplňková čtení, poslech, multimedia), které rozvíjejí jazykové schopnosti žáka.

Angličtina 2. stupeň ZŠ ( 6 – 9. třída), skupiny dle každé třídy, příslušné ročníky gymnázií lekce (60 min.)

  Kurz vychází z obsahu výuky angličtiny na příslušném ročníku ZŠ, gymnázií, prohlubuje pochopení a procvičení dovedností v jazyce s využitím dalších aktivit (zejména rozvíjí aplikaci a schopnosti žáků uplatnit pravidla gramatická, slovní zásobu v reálné konverzaci, s důrazem na pochopení jazykových struktur). Zvýšená pozornost je věnována poslechu, doplňkovému čtení, využití multimedií ). Aktuálně zařazujeme do výuky témata školní ( příprava na test, zkoušení atd.) K dispozici je dětem anglická knihovna.

Angličtina pro gymnázia, pokročilí studenti (13 - 18 let), příprava na zkoušky typu PET či FCE

  Kurz vychází z obsahu výuky angličtiny na příslušném ročníku gymnázií, prohlubuje pochopení a procvičení dovedností v jazyce s využitím dalších aktivit (zejména rozvíjí aplikaci a schopnosti žáků uplatnit pravidla gramatická, slovní zásobu v reálné konverzaci, s důrazem na pochopení jazykových struktur). Zvýšená pozornost je věnována poslechu, doplňkovému čtení, využití multimedií ). Aktuálně zařazujeme do výuky témata školní ( příprava na test, zkoušení atd.) Dle zájmu konkrétních skupin zařazujeme přípravu na mezinárodně uznávané zkoušky PET, FCE. K dispozici je dětem anglická knihovna. 

English Drama Club

Lekce 60 min.

Skupina. 6–8 dětí (i zde se jedná se o malou skupinu, kde je tento minimální počet třeba ke smysluplné práci)

  Program je určen pro žáky 2. stupně ZŠ, kteří mají zájem o tzv. „dramaťák“ v angličtině. Smyslem je načerpané znalosti ze školy (často utříděné dle učebnic, sešitů, a slovníčků) převést do reálné a smysluplné podoby ve světě hry. Obsahem kurzu není nácvik divadelního představení. Cílem je prostřednictvím dramatických technik a metod automatizovat, popř. oživit znalosti a prohloubit dovednosti v jazyce. Pracovat budeme s příběhy, krátkými či delšími texty, obrázky, písněmi a též s improvizací, pantomimou. Celý program je velmi akčně zaměřen a je vhodný pro děti s fantazií a tvořivostí, je určen nejen pro extrovertní děti, ale i pro děti, kteří potřebují pomoci se seberealizací, trémou. Ve světě „jakoby“ je možné leccos. Program bude veden lektorkou s odbornými a praktickými znalostmi v obou oblastech (angličtina a dramatická výchova).

Homework Club (klub domácích úkolů: angličtina + babička na češtinu)

Zkušební provoz: 1x týdně – 13.00-14.30 (ZŠ)

  Odpoledne určené ke klidnému vypracování domácích úkolů s odbornou pomocí. Máte problém s úkoly z angličtiny? Nevědí si s nimi doma rady, není čas? Sourozenci vás nenechají pracovat v klidu? Nejste si jistí, že úkolu rozumíte? Zkuste Homework Club! V klidném prostředí naší učebny si děti mohou vypracovat domácí úkol, dostane se jim odborné rady, mohou využít příruční knihovny se slovníky, gramatickými přehledy, příručkami, anglickou/českou dětskou, populárně naučnou literaturou, časopisy. Důraz je kladen na samostatnou práci (tzv. knihovní režim) s odbornou pomocí (konkrétní vysvětlení problému – krátké procvičení, následná pomoc v orientaci kde a jak dále).

  Nejedná se o systematické doučování. V HW clubu si vyhrazujeme právo „vyloučit“ děti z důvodu nevhodného, zejména hlučného chování, které by znemožňovalo práci ostatním.

  (1 návštěva zahrnuje pomoc s konkrétním úkolem, prostor pro jeho vypracování, prezenční využití anglické/české knihovničky a zázemí – k dispozici budou aprobovaní učitelé angličtiny i češtiny). Každá 10. návštěva je zdarma.

Francouzština začátečníci – děti

  Program je zaměřen na rozvoj základních komunikativních dovedností s důrazem na řečové a poslechové, slovní zásobu, nácvik správné výslovnosti. Výuka je opřena o množství pomůcek a aktivit, které zapojují do učení všechny smysly. V hodinách využíváme multimedia, zařazujeme pomůcky, říkanky, písničky a hry. Zde je možné stáhnout připravenou příhlášku.

Francouzština – mírně pokročilí (po cca 2 letech výuky)

  Program je zaměřen na rozvoj komunikativních dovedností s důrazem na řečové a poslechové, slovní zásobu, nácvik správné výslovnosti. Soustřeďujeme se na výuku podporující aktivní používání jazyka s porozuměním v reálných komunikativních situacích. V hodinách využíváme multimédia. Zde je možné stáhnout připravenou příhlášku.

Španělština začátečníci – děti

  Program je zaměřen na rozvoj základních komunikativních dovedností s důrazem na řečové a poslechové, slovní zásobu, nácvik správné výslovnosti. Výuka je opřena o množství pomůcek a aktivit, které zapojují do učení všechny smysly. V hodinách využíváme multimedia, zařazujeme pomůcky, říkanky, písničky a hry. Zde je možné stáhnout připravenou příhlášku.

Španělština – mírně pokročilí (po cca 2 letech výuky)

  Program je zaměřen na rozvoj komunikativních dovedností s důrazem na řečové a poslechové, slovní zásobu, nácvik správné výslovnosti. Soustřeďujeme se na výuku podporující aktivní používání jazyka s porozuměním v reálných komunikativních situacích. V hodinách využíváme multimédia. Zde je možné stáhnout připravenou příhlášku.