Studentská sekce
Heslo:

Angličtina pro dospělé

lekce 60 min
 • Výuka v malých skupinkách dle zájmu a kapacity
 • Různé úrovně - začátečníci, věční začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí.
 • Možnost zaměřit na konverzační, opakovací či jiný typ kurzu.
 • Doporučujeme složit před zařazením do skupiny (není nutné) krátký vstupní orientační test, který usnadní Vaše zařazení do skupiny dle úrovně.

Kurz s rodilým mluvčím pro dospělé - pokročilí

V průběhu roku budou připravovány kurzy další…

Součástí je nabídka kávy nebo čaje v příjemném prostředí naší učebny.

Kurz: příprava na státní maturitu, VŠ

Lekce 60 minut (s možností úpravy na 90 min.)

  Nabízíme přípravu na základní i vyšší úroveň obtížnosti. Jedná se o systematickou výuku se zaměřením na rozvíjení řečových dovedností, písemný projev, čtení, gramatiku a poslech.

Součástí je nabídka kávy nebo čaje v příjemném prostředí naší učebny.

English Cafe 1 – anglická říkadla a písničky + konverzace

Lekce 60 min
 • Pro koho je program určen: rodiče na MD (popř. jiné pečovatele) spolu s dětmi.
 • Obsah kurzu: kurz je zaměřen na anglická říkadla a písničky pro děti (English rhymes and songs) v kombinaci s anglickou konverzací.
 • Cíl: cílem je seznámit účastníky s anglickými říkadly a písněmi a nepřímo rozvíjet i u dětí (miminek, batolat) vnímání anglického projevu, výslovnosti, rytmiky (s použitím různých pomůcek, hudebních nástrojů). Obsah kurzu je vystavěn na základě osobních aktuálních zkušeností lektorky v anglickém prostředí, kde jsou tyto typy kurzů běžné a velmi oblíbené.
 • Úroveň jazyka: kurz je vhodný pro účastníky se základní či alespoň minimální zkušeností s angličtinou.
 • Pohodový program
 • Součástí je nabídka kvalitní kávy nebo čaje v příjemném prostředí naší učebny.
 • Možností je využití hracího koutku pro miminka či batolata.
 • Přebalovací pult, možnost kojení, ohřev stravy či zázemí pro kočárky je též k dispozici (dvoreček pro spící děti v kočárku - přístupný pouze účastníkům kurzu).
 • Doporučujeme!

English Cafe 2 – konverzace

Lekce 60 min
 • Pro koho je program určen: rodiče na MD (popřípadě jiné pečovatele) spolu s dětmi (pro děti bude zajištěno hlídání).
 • Obsah kurzu: kurz je založen na tématu lekce/í (možnost volby témat), účastníci proberou slovní zásobu, potřebnou gramatiku a věnují se dále konverzaci.
 • Úroveň jazyka: mírně pokročilí a středně pokročilí.
 • Pohodový program
 • Součástí je nabídka kávy nebo čaje v příjemném prostředí naší učebny.
 • Možností využití „hracího koutku“ pro miminka či batolata
 • Přebalovací pult, možnost kojení, ohřev stravy či zázemí pro kočárky je též k dispozici. (dvoreček pro spící děti v kočárku - přístupný pouze účastníkům kurzu).
 • Doporučujeme!

Na základě krátkého vstupního orientačního testu možnost volby kurzu pro začátečníky, tzv. “ věčné začátečníky“ či pro pokročilejší.
V případě zájmu je možné upravit kurz pro začátečníky.

English Cafe 3 – child-free (bez dětí)

Lekce 60 min
 • Pro koho je kurz určen: zájemci o anglickou konverzaci v dopoledních hodinách.
 • Obsah: jedná se o tematicky založenou lekci, ke které se rozšiřuje slovní zásoba a potřebná gramatika.
 • Úroveň jazyka: mírně – středně pokročilí, v případě zájmu je možné upravit kurz pro začátečníky.
 • Součástí je nabídka kávy nebo čaje v příjemném prostředí naší učebny.
 • Doporučujeme!

Angličtina/ Francouzština/ Španělština pro dospělé

Lekce 60 min
 • Výuka v malých skupinkách dle zájmu a kapacity 
 • Různé úrovně - začátečníci, věční začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí.
 • Možnost zaměřit na konverzační, opakovací či jiný typ kurzu.