Studentská sekce
Heslo:

Školní rok 2019/2020

Nové pololetí: - zahájení  od 16.9. 2019
 Státní svátky, dny volna a prázdniny, kdy se výuka nekoná: podzimní prázdniny 28.10. - 1.11., vánoční 21.12. - 5.1.., polol. 31.1.
+ pátek 20.12., 31.1.

Kdy: Výuka probíhá buď ve 2 pololetích (většina kurzů), či jiným způsobem (Homework Club). Doba výuky dopoledních kurzů a odpoledních kurzů pro děti je předem dána časovým rozvrhem. Všechny budou upřesněny v září. (dle možností JŠ, studentů a aktuálního zájmu)

Kde: Výuka probíhá v učebnách JŠ Nerudova 887/10.

Pro správné zařazení do kurzu u dospělých je vhodné (není nutné :-) )vyplnit krátký rozřazovací test, jehož účelem je orientačně zjistit vaše znalosti a dovednosti v jazyce. Test bude k dispozici po vyplnění přihlášky, či přímo v JŠ. Test vám bude zaslán na email po vyplnění přihlášky nebo přímo v JŠ.

Do výuky s českými kvalifikovanými učiteli (děti i dospělí) zařazujeme též hodiny s rodilým mluvčím (dle úrovně: 1-2 lekce za pololetí)

Učební materiál: učebnice renomovaných nakladatelství (Oxford University Press, Cambridge University Press, Fraus, Macmillan aj.)dle úrovně a zaměření uchazečů + materiály vlastní, též originální knihy, časopisy z VB, multimediální zdroje.

Jazyková škola též disponuje množstvím jazykové odborné literatury, dětskou anglickou / českou literaturou, časopisy, soubory her a dalším didaktickým materiálem.

Po ukončení kurzu obdržíte certifikát o absolvování kurzu, se stupněm Vaší dosažené úrovně. Pro ulehčení Vaší orientace uvádíme odkaz srovnávající různá dělení úrovní.