Studentská sekce
Heslo:

Školní rok 2020/2021

1. pololetí: - zahájení  od  14.9. 2020,  konec pololetí 31.1.
Státní svátky, dny volna a prázdniny, kdy se výuka nekoná: 28. 9., podzimní prázdniny 26. - 30.10., 17.11. vánoční prázdniny : 16.12. - 3.1.  dny volna v Enterschool mohou být využity pro náhradní výuku z důvodu nemoci lektorů atd. 

Kdy: Výuka probíhá buď ve 2 pololetích (většina kurzů). Doba výuky dopoledních kurzů a odpoledních kurzů pro děti je předem dána časovým rozvrhem. Všechny budou upřesněny v září. (dle možností JŠ, studentů a aktuálního zájmu)

Kde: Výuka probíhá v učebnách JŠ Nerudova 887/10.

Pro správné zařazení do kurzu u dospělých je vhodné (není nutné :-) )vyplnit krátký rozřazovací test, jehož účelem je orientačně zjistit vaše znalosti a dovednosti v jazyce. Test bude k dispozici po vyplnění přihlášky, či přímo v JŠ. Test vám bude zaslán na email po vyplnění přihlášky nebo přímo v JŠ.

Do výuky s českými kvalifikovanými učiteli (děti i dospělí) zařazujeme též hodiny s rodilým mluvčím (dle úrovně: 1-2 lekce za pololetí)

Učební materiál: učebnice renomovaných nakladatelství (Oxford University Press, Cambridge University Press, Fraus, Macmillan aj.)dle úrovně a zaměření uchazečů + materiály vlastní, též originální knihy, časopisy z VB, multimediální zdroje.

Jazyková škola též disponuje množstvím jazykové odborné literatury, dětskou anglickou / českou literaturou, časopisy, soubory her a dalším didaktickým materiálem.

Po ukončení kurzu obdržíte certifikát o absolvování kurzu, se stupněm Vaší dosažené úrovně. Pro ulehčení Vaší orientace uvádíme odkaz srovnávající různá dělení úrovní.